• ISSN: 2319 – 9695

  • UGC-CARE enlisted

Volume 2 (April 2013) - Sangeet Galaxy

Volume 2 (April 2013)

Sl. No.

Author

Paper Title

Page No.

Pdf

1

Editor-in-Chief

Music & Globalization

1-2

2

Dr. Lavanya Kirti Singh

Music Education System

1-2

3

Dr. Vidhi Nagar

Kathak Nritya Ki Rachnao Me Soundarya

1-3

4

Acharya Girish Chandra Srivastava

Kuch Sangeet-karo ke Autograph Aur Sambandhit Sansmaran

1-3

5

Mr. Alok Shukla

Lupt Hoti Bundelkhand Ki Lok Vidhaein

1-4

6

Mr. Gourav Shukla

Nimbark Sampradaay Ka Sangeet-may Raas

1-5

7

Mr. Deepak Tripathi

Shaswat Sangeet Ka Prateek Hai Vadya Sangeet

1-3

8

Dr. Biju Kumar Bhagawati

The Sattriya Music of Assam

1-7

9

Mr. Kratanand Panday

Tabla Sangat ke Aadarsh Purush – Pandit Eshwar Lal Mishra

1-7

10

Mr. Avesh Kumar

Music Therapy for Meeting the Cure of Various Physical and Mental Disorders

1-5