• ISSN: 2319 – 9695

  • UGC-CARE enlisted

Volume 5 (July 2016) - Sangeet Galaxy

Volume 5 (July 2016)

Sl. No.

Author

Paper Title

Page No.

Pdf

1

Editor

Problems in Music Research

1-1

2

Shabir Ahmad Mir & Sudha Sharma

Music Therapy Education & its Training in India

2-11

3

Dr. Sudarshana Baruah

Satriya Ojapali Music of Assam and Its Classical Elements

12-18

4

Shasthrapathi Chandani Kasturi Arachchi

Dance Education in Santiniketan (With special context to Kandyan & Kathakali Dance forms)

19-25

5

Dr. Lawanya Kirti Singh 'Kavya'

Bhartiya Sangeet mein Bharat aur Narad: Ek Vishleshan

26-30

6

Dr. Pankaj Utpreti

Rabindranath Ka Pahad Prem Aur Sangeet

31-34

7

Dr. Deepak Kumar Tripathi

Bhartiya Sangeet Ka Adhyatmvadi Chintan

35-40

8

Nagendra Mishra

Sangeet Ki Utpatti: Ek Vishleshnatmak Addhyan

41-44