• ISSN: 2319 – 9695

  • UGC-CARE enlisted

Volume 6 (January 2017) - Sangeet Galaxy

Volume 6 (January 2017)

Sl. No.

Author

Paper Title

Page No.

Pdf

1

Editor

Artistic Creativity

1-2

2

Dr. Devi. N, Dr. Ajith Kumar Uttappa, Ms. ArpithaV & Ms. Khyathi G.

Development and Standardization of ‘Questionnaire on Music Perception Ability’

3-13

3

Joyanta Sarkar

An Experiment on the Moods and Temporary Dispositions of Tribal School Girls in Tripura

14-23

4

Beena Singh

Dance Therapy

24-27

5

Dr. Amit Kumar Verma

Hindi Sahitya Ke Chhayavadi Kaviyo Ka Sangeet Prem

28-35

6

Dr. Pankaj Utpreti

Pahad Ka Chaiti Gayan: Ritu Ke Rang, Romanch Aur Udasi Ke Swar

36-39

7

Dr. Deepak Kumar Tripathi

Sangeet Grantho Ka Sanrakshan Aur Prakashan: Ek Vivechan

40-47

8

Dr. Vipul Panday

Sangeet Me Taal Ke Sahyog Se Rasabhivyakti

48-51

9

Alka Bhadoria

Sangeet Ki Sansthagat Shikshan Paddhati: Ek Vishleshnatmak Addhyan

52-55