An Analytical Study of Bhajan Gayaki concerning Vidushi Kishori Amonkar’s Interpretation of ‘Bhajan’

Author: Manali Ghosh & Dr. Manasi Majumdar